Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

THÔNG TIN VỀ TABA

Khát vọng Tây Bắc

Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (TABA) là một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập vào ngày 18 tháng 10 năm 2011, trực thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Hòa Bình (HUSTA).

Tin nổi bật

Đối tác - Nhà tài trợ