TABA 104 B C8 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG

TABA tìm kiếm các mô hình kinh doanh tiềm năng, đầu tư vốn, cho vay vốn thông qua Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; cung cấp kiến thức kinh doanh; kết nối mạng lưới; thị trường giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tăng trưởng.