Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Tư vấn đào tạo

Nâng cao năng lực kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ, Hợp tác xã, Doanh nghiệp khởi nghiệp, Tổ hợp tác sản xuất