Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Tư vấn xây dựng bộ tài liệu dạy nghề cho giáo viên và thanh niên dân tộc thiểu số