Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

 • ADDRESS

  Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

 • CALL US

  034 738 0008
  Hotline tư vấn: 0917 014 017

 • EMAIL

  contact@northwest.com.vn
  huyendt@northwest.com.vn

 • SOCIAL

  www.northwest.com.vn
  fb.com/TrungTamHopTacPhatTrienTayBac