Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I)” do Liên minh Châu âu tài trợ thông qua CARE Đức. Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu phát triển Nông lâm nghiệp miền núi (ADC) - chủ tịch Mạng lưới NorthNet, chủ trìth thực hiện cùng với sự tham gia của các tổ chức thành viên mạng lưới NorthNet (Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ khu vực miền núi phía Bắc làm việc vì sự phát triển của cộng đồng dân tộc thiểu số, bao gồm: Trung tâm TABA đơn vị phụ trách các hoạt động nghiên cứu thị trường tại Hà Nội ; CECAD, CCD, DECEN, Vietbac CSC, CARTEN, SUDECOM, Yenbai CDSH các đơn vị thực hiện khảo sát thông tin t ại các tỉnh Hoà Bình, Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ ọ). Nhóm nghiên cứu xin được cảm ơn sự cảm ơn sự tham gia của các thành viên mạng NorthNet cùng sự tư vấn về kỹ thuật của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.

 

Chi tiết báo cáo, xem tại: https://drive.google.com/drive/folders/153zkid_pgfRiGwQRzNCfb2zViPBFdpM7

Tin bài liên quan