Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

OCOP - one commune one product là chương trình được thực hiện theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018, định hướng đến năm 2030. Chương trình đang được chính phủ Việt Nam đặt nhiều nguồn lực và quyết tâm nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam toàn diện, tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản và làng nghề để vươn tầm ra thế giới. Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (TABA) tự hào là một trong trong những tổ chức phi chính phủ đầu tiên được chung tay cùng hỗ trợ tư vấn cho chương trình phát triển kinh tế nông thôn quan trọng của Quốc gia.

TABA là đối tác chính thức tư vấn triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP tỉnh Thanh Hoá”. Theo tinh thần Hợp đồng tư vấn tổng thể được ký kết giữa Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá và TABA, từ tháng 8/2019 các hoạt động tư vấn đã được triển khai trên 26 huyện, thị xã và Thành phố của tỉnh Thanh Hoá.  Các hoạt động tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn triển khai hơn 26 Hội thảo giới thiệu về Chương trình OCOP tới cán bộ huyện, thị xã và các doanh nghiệp, Hợp tác xã địa phương. Mục tiêu của hội thảo nhằm đem tới các góc nhìn đa chiều, chính xác về Chương trình OCOP Quốc gia. Các giảng viên hợp tác là các thầy cô uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
  • Tư vấn thực hiện đào tạo chuyên sâu các chuyên đề OCOP tới cán bộ xã, huyện của 26 huyện, thị, thành phố của Thanh Hoá và đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh.
  • Các chuyên gia tư vấn của TABA cũng đồng hành cùng Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá tiến hành chấm điểm các sản phẩm OCOP của tỉnh theo QĐ 1048 của Thủ tướng chính phủ về Bộ tiêu chí chấm điểm các sản phẩm OCOP Việt Nam. Các cuộc khảo sát, đánh giá năng lực doanh nghiệp và các Hợp tác xã địa phương được tiến hành nhằm tìm kiếm những sản phẩm tiềm năng nhất cho Chương trình OCOP Thanh Hoá. Các Hội đồng chấm điểm cấp huyện, cấp tỉnh đã được triển khai.Đến hết tháng 12 năm 2019, Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hoá đã thu được những kết quả thành công ban đầu. Bộ máy nhân sự bao gồm các lãnh đạo cấp xã, huyện và Tổ công tác chương trình OCOP tỉnh Thanh Hoá về cơ bản đã hiểu rõ tinh thần, mục tiêu và cách thức triển khai chương trình. Đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hoá thúc đẩy các chiến lược can thiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã tại địa phương đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền đến các thị trường lớn hơn, chinh phục thị trường OCOP Quốc gia và nâng tầm sản phẩm ra thế giới. Đã có 23 sản phẩm OCOP được chấm điểm xếp hạng đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh.


Để biết thêm thông tin chi tiết về triển khai hoạt động, mời đọc các tin bài sau:


1. http://northwest.com.vn/khoa-dao-tao-chuyen-de-ve-lang-du-lich-van-hoa-danh-cho-doanh-nghiep-hop-tac-xa-trong-chuong-trinh-ocop-tai-thanh-hoa.html


2. http://northwest.com.vn/khoa-dao-tao-chuyen-de-ve-lang-du-lich-van-hoa-danh-cho-can-bo-chuyen-trach-xa-huyen-trong-chuong-trinh-ocop-tai-thanh-hoa-thang-102019.html


3.  http://northwest.com.vn/khoa-dao-tao-chuyen-de-ve-bo-tieu-chi-danh-gia-san-pham-ocop-cho-can-bo-huyen-xa-trong-chuong-trinh-ocop-tai-tinh-thanh-hoa-nam-2019.html


4. http://northwest.com.vn/khoa-dao-tao-chuyen-de-ve-chuoi-gia-tri-san-pham-nong-nghiep-trong-chuong-trinh-ocop-tai-tinh-thanh-hoa-nam-2019.html

 

Tin bài liên quan