Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Tháng 11 năm 2019, TABA tổ chức thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP tại tỉnh Thanh Hóa. Tham gia buổi đào tạo gồm có các cán bộ huyện, xã đến từ 26 huyện, thị thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Định hướng được đưa ra là lấy bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP để làm căn cứ đánh giá, phân hạng sản phẩm nông sản của tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, giúp các cán bộ huyện, xã tại địa bàn thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, đánh giá sản phẩm.


Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình của buổi đào tạo:


 

Giảng viên: Tiến Sĩ Hồ Văn Bắc đang trình bày về bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP

 

Các cán bộ huyện, xã đang chăm chú lắng nghe


Các cán bộ huyện, xã tích cực tham gia trả lời các câu hỏi về bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP

 

Buổi đào tạo kết thúc thành công tốt đẹp


Tin bài liên quan