Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc là đơn vị tư vấn, quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Lạc Sơn – Hòa Bình và Tam Đường – Lai Châu do tổ chức Helen Keller International (HKI) Quốc tế tại Việt Nam tài trợ. Định hướng đề ra của quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là nâng cao nhận thức của người phụ nữ trong việc phát triển bản thân, khởi nghiệp kinh tế. Đồng thời, giúp những chị em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tốt vay vốn để thực hiện ý tưởng thành công trong thực tế nhằm gia tăng thu nhập cho các chị em phụ nữ tại hai huyện Lạc Sơn và Tam Đường.


Để đạt được mục tiêu trên, Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc - TABA đã thực hiện các hoạt động thiết thực từ ngày 30/1/2018 đến 31/1/2019 tại hai huyện Lạc Sơn và Tam Đường. Cụ thể như sau :


Tư vấn xây dựng hoàn thiện quy chế của quỹ hỗ trợ gắn với sự tham gia của cộng đồng. Trong đó, TABA là đơn vị tư vấn, quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Hội phụ nữ huyện Lạc Sơn cùng Hội nông dân huyện Tam Đường và sẽ nhận tiền giải ngân và thực hiện quản lý, thu hồi tiền giải ngân tại địa phương.


Tổ chức ngày hội khởi nghiệp tại hai huyện Lạc Sơn và Tam Đường. Cụ thể, TABA sẽ là đơn vị hướng dẫn những chị em phụ nữ muốn vay vốn lập kế hoạch kinh doanh chi tiết. Sau khi hoàn thiện, kế hoạch kinh doanh của các chị em sẽ được trình bày, bảo vệ kế hoạch tại ngày hội khởi nghiệp do TABA tổ chức.


Mỗi xã sẽ chọn ra 10 kế hoạch kinh doanh tiêu biểu để được cấp vốn, hỗ trợ triển khai trong thực tế. Sau đó, TABA sẽ là đơn vị trao, cấp vốn cũng như tư vấn kỹ thuật trong thực hiện cho chị em phụ nữ.


Sau thời gian 1 năm quản lý, Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc vận hành quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại Lạc Sơn - Hòa Bình và Tam Đường - Lai Châu đã đạt được những kết quả sau:


Với số vốn 800 triệu/ 1 huyện, đã có 40 chị em phụ nữ tại Lạc Sơn - Hòa Bình và Tam Đường - Lai Châu được vay vốn và hỗ trợ để thực thi kế hoạch kinh doanh nhỏ thành công. Cụ thể, các mô hình vay vốn thành công: mô hình nuôi gà đặc sản, lợn đặc sản; mô hình khai thác sản phẩm bản địa như: ớt rừng Lạc Sơn, gạo đặc sản...


40 chị em phụ nữ có cơ hội vay vốn đã được tham gia vào 3 khóa đào tạo về kĩ năng quản lý kinh doanh và kinh doanh online. Đặc biệt, các chị em phụ nữ còn được tham gia vào mạng lưới Câu lạc bộ Chợ Mầm – Phụ nữ nông thôn khởi nghiệp.


Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do TABA quản lý sẽ tiếp tục vận hành rộng rãi trong cộng đồng và phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo. Sau khi kết thúc đợt 1, số vốn của quỹ tiếp tục quay vòng và đã bước sang giai đoạn cấp vốn đợt 2 năm 2020 – 2021.


Để biết thêm thông tin chi tiết về triển khai hoạt động, mời tham khảo các bài viết dưới đây:

1. http://northwest.com.vn/taba-to-chuc-ngay-hoi-khoi-nghiep-nong-nghiep-tai-huyen-lac-son--hoa-binh.html

2. http://northwest.com.vn/taba-to-chuc-ngay-hoi-khoi-nghiep-tai-huyen-tam-duong--lai-chau.html

Tin bài liên quan