TABA 104 B C8 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Tầm nhìn

Đến năm 20030, TABA sẽ trở thành tổ chức phi chính phủ tiên phong về:

    *Thúc đẩy quyền và năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong sản xuất và kinh doanh;

    *Tư vấn các giải pháp kinh doanh cho mọi cá nhân và tổ chức;

    *Đóng góp và tác động vào quá trình xây dựng và triển khai chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn và bình đẳng giới tại Việt Nam.