Tầng 4, L7-30 Khu đô thị Đại Kim Mới - Athena Fulland, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội.

contact@northwest.com.vn

034 738 0008 - 0983 217 438

Nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng, thách thức của HTX/Doanh nghiệp và nông dân khi tham gia phát triển ngành rau trái vụ huyện Mộc Châu và Vân Hồ’’ được thực hiện trong khuôn khổ dự án 'Phát triển chuỗi giá trị rau VietGAP Vân Hồ do phụ nữ làm chủ” do phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La chủ trì thực hiện với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Chính phủ Australia thông qua chương trình “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT). Mục tiêu của nghiên cứu là (i) Đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ của ngành rau trái vụ huyện Mộc Châu và Vân Hồ; (ii) Phân tích trở ngại, thách thức của HTX/Doanh nghiệp và nông dân khi tham gia phát triển ngành rau trái vụ huyện Mộc Châu và Vân Hồ; (iii) Đề xuất những kiến nghị phù hợp cho địa phương và nhà tài trợ trong việc phát triển ngành rau trái vụ.


Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình củacác cơ quan ban ngành liên quan ở địa phương của hai huyện như Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp hai huyện, cùng các hộ nông dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã và Doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện. Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả này

 

Xem toàn văn báo cáo tiếng Việt tại ĐÂY

Tin bài liên quan